Για πληροφορίες που αφορούν συγκεκριμένο κόσμημα, ρολόι ή αντικείμενο, παρακαλούμε συμπεριλάβετε τον αντίστοιχο κωδικό στο μήνυμά σας. Οι κωδικοί βρίσκονται στις σελίδες αναλυτικής προβολής στην ενότητα ΣΥΛΛΟΓΕΣ.

Τα στοιχεία επικοινωνίας, το ωράριο και η διεύθυνση των καταστημάτων υπάρχουν στην ενότητα ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ.

KESSARIS
TEL +30 210 3711010
FAX +30 210 3214606

ORA KESSARIS
TEL +30 210 3711020
FAX +30 210 3316439

EMAIL info@kessaris.gr